Výpůjční řád Půjčovny outdooru

Uzavření výpůjční smlouvy a převzetí vybavení

 1. Naše vybavení si můžete půjčit od osmnácti let.
 2. K uzavření výpůjční smlouvy je třeba uvést vaše dvě čísla osobních dokladů (například občanského a řidičského průkazu nebo cestovního pasu).
 3. Vybavení dostanete vždy čisté a suché.
 4. Při převzetí vybavení zaplatíte celkovou cenu výpůjčného.
 5. Současně zaplatíte i zálohu podle ceníku. Po domluvě je možné výši zálohy upravit.
 6. Vybavení si vyzvednete v naší provozovně první den rezervace. V případě zájmu je možné vám věci dovézt na dohodnutou adresu (tato služba je poskytována pouze v Brně).
 7. Převzetím vybavení potvrzujete, že je vše v pořádku a bez závady. Proto si, prosíme, při převzetí vybavení prohlédněte. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

Používání vybavení

 1. Naše vybavení vždy používejte pouze na účel, ke kterému jsou určeny a způsobem, jakým doporučuje výrobce.
 2. Používán vybavení je na vaši vlastní zodpovědnost. Jako pronajímatelé vybavení neneseme žádnou zodpovědnost za zranění nebo škodu způsobenou vám nebo třetím stranám během používání našeho vybavení. Ale samozřejmě vám přejeme, aby se vám nic z toho nestalo, a domů jste se vrátili ve zdraví.

Vrácení vybavení

 1. Vybavení nám vrátíte na adresu provozovny nejpozději poslední den rezervace. Po dohodě si je můžeme přijet vyzvednout na domluvenou adresu (tuto službu poskytujeme pouze v Brně).
 2. Vybavení vracejte pouze čisté a suché (pokud se s vámi nedohodneme na jiném stavu)
 3. Pokud naše vybavení ztratíte, zálohu nevracíme.
 4. Pokud naše vybavení poškodíte, záloha bude použita na její opravení a vám vrátíme rozdíl mezi výší zálohy a cenou opravy.